نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
تعداد مقالات: 5
1. کاربست تحلیلی مبانی انسان‌شناختی قرآنی در نظریة قرار اجتماعی توماس هابز

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 691-708

عبدالحسین خسروپناه؛ محمدهادی امین‌ناجی؛ محمدحسن صالحی هفشجانی


2. نقد محتوایی احادیث ناظر به جنین‌شناسی، با تأکید بر مصداق‌شناسی ترابط علم و دین

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 627-648

سعید حسنی؛ ملک سلیمانی مهرنجانی؛ عبدالحسین خسروپناه


3. بررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکیبررسی نسبت فطرت بشری با نظام تکنیکی

دوره 18، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 593-610

احمد شه گلی؛ عبدالحسین خسروپناه


4. ویژگی‌های اخلاقی خواص جامعۀ اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 18، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 389-406

عبدالحسین خسروپناه؛ رضا میرزایی


5. تحلیل و بررسی دیدگاه نقیب العطاس درباره اسلامی‌سازی علوم اجتماعی

دوره 18، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 229-252

عبدالحسین خسروپناه؛ سیدحمیدرضا حسنی؛ محمد درگاهزاده