نویسنده = اکبر رهنما
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی سبک زندگی اسلامی در آموزه‌های رضوی

دوره 18، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 435-450

ثریا قطبی؛ اصغر هادوی؛ اکبر رهنما؛ فاطمه باغانی


2. بررسی نقش اسلامی‌سازی علوم (با تأکید بر منابع معرفت‌شناختی آن) در تحقق تربیت اسلامی

دوره 16، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 349-372

اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ سید علیرضا صفوی