نویسنده = سمانه سادات سدیدپور
تعداد مقالات: 1
1. کنش صادقانه و عوامل موثر بر آن:رویارویی عاملیت و ساختار در نهاد علم

دوره 18، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 209-228

سمانه سادات سدیدپور؛ فروغ الصباح شجاع نوری