نویسنده = محمد رضا جلیلوند
تعداد مقالات: 1
1. دانشگاه حکمت‌بنیان نهاد مبنایی پیشرفت متعالی

دوره 17، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 471-496

مهدی l فاتح راد؛ محمد حسین نقوی؛ محمد رضا جلیلوند