نویسنده = هادی راه چمندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سه رویکرد پیرامون علم اجتماعی اسلامی

دوره 17، شماره 55، تابستان 1392، صفحه 239-262

علی انتظاری؛ هادی راه چمندی