نویسنده = پروین بابایی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در ایجاد سلامت روانی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 16، شماره 53، زمستان 1391، صفحه 709-730

پروین بابایی؛ هادی بصیری