نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
تعداد مقالات: 2
1. ارائۀ راهبردهای تحول در حوزۀ آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و آسیب‌شناسی وضعیت موجود

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 519-542

عبدالحسین خسروپناه؛ سعید مسعودی پور؛ مهدی انتظاری


2. نقد روش‌شناسی تاریخ تفکّر تشیّع در کتاب مکتب در فرایند تکامل

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 285-308

عبدالحسین خسروپناه؛ حمیدرضا قربانی مبین