نویسنده = مهیار خانی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و ارکان بنیادین نخبگی در آموزه‌های قرآنی

دوره 20، شماره 66، بهار 1395، صفحه 111-130

مهیار خانی مقدم؛ محمدتقی دیاری بیدگلی