نویسنده = محمد امینی
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب

دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 47-70

نادر نادری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ محمد امینی


2. تدیّن و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 359-382

محمد امینی؛ وجه‌الله قربانی‌زاده