نویسنده = فائزه ناطقی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی اخلاق اسلامی با نیازهای دانشجویان

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 469-486

سیف الة فضل الله قمشه ای؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


2. ارزیابی میزان انطباق سطوح قصد شده، اجرا شده و کسب شدۀ برنامۀ درسی اخلاق اسلامی دانشگاهها

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 183-204

سیف‌اله فضل‌الهی قمشی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی