نویسنده = عبدالکریم عبداللهی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

دوره 20، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 359-374

عبدالکریم عبداللهی‌نژاد؛ محمدحسن ربانی؛ قربان جلال