نویسنده = احمد زارع زردینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی علل انگاره‌های ذهنی نادرست از خداوند

دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 239-251

علی‌محمد میرجلیلی؛ محمدحسین فلاح؛ احمد زارع زردینی؛ سمیه یوسفی