نویسنده = اصغر قائدان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه علمی و فقهی امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت

دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 129-150

مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ سید حسن قریشی