نویسنده = سید حسین سیدموسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 219-238

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سیدموسوی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


2. بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا

دوره 23، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 461-478

منا تکاورنژاد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سیدموسوی