کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل و موانع مؤثر بر ارتقای جایگاه ورزش در سبک زندگی دانشجویی

دوره 23، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 229-246

روح‌ا... شاطری؛ سید ابوالفضل میردهقان


3. توصیف و تبیین مهم‌ترین گروههای مرجع دانشجویان

دوره 16، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 509-530

عبدالرضا حاجیلری؛ جعفر محرمی؛ غلامحسین ادب