کلیدواژه‌ها = درمان شناختى- رفتارى
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشى درمان شناختى- رفتارى بر احساس گناه و نشخوار فکرى دانشجویان افسرده

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 487-502

جعفر محرمی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ عباس ابوالقاسمی