کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل و تبیین مبانی فرهنگی آموزش عالی (با تأکید بر رویکرد اسلامی به فرهنگ شایسته‌محوری)

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 585-608

جواد پورکریمی؛ الهه عرب‌زاده؛ فاطمه اردو


3. شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 163-182

محمد تابان؛ سید رضا سید جوادین؛ یاسان اله پور اشرف؛ علی یاسینی؛ صید مهدی ویسه


6. کنش صادقانه و عوامل موثر بر آن:رویارویی عاملیت و ساختار در نهاد علم

دوره 18، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 209-228

سمانه سادات سدیدپور؛ فروغ الصباح شجاع نوری