کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 8
1. واکاوی موانع تکوین تفکر دینی در دانشجویان

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 649-668

نیّره شاه‌محمدی


3. ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی اخلاق اسلامی با نیازهای دانشجویان

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 469-486

سیف الة فضل الله قمشه ای؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


5. بررسی اثربخشى درمان شناختى- رفتارى بر احساس گناه و نشخوار فکرى دانشجویان افسرده

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 487-502

جعفر محرمی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ عباس ابوالقاسمی


6. کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران (بررسی کیفی و کمّی)

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 247-262

حسین قدرتی؛ خلیل اله سردارنیا


8. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوره 16، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 289-314

حکمت الله ریاحی؛ قاسم فتاحی؛ داراب ظفریان