کلیدواژه‌ها = اولویت‌بندی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر دین‌پذیری دانشجویان

دوره 20، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 345-358

ابراهیم میرشاه جعفری؛ محسن تقی‌زاده


2. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارندۀ مؤثر برکرسی‌های نظریه‌پردازی بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه

دوره 17، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 447-470

سیف اله فضل الهی قمشی؛ حسین کریمیان؛ منصوره ملکی