کلیدواژه‌ها = تحول
تعداد مقالات: 2
1. چرایی و چگونگی تحول در علوم انسانی با نگاهی به مؤلفه‌ها و آسیب‌های مطرح در آن

دوره 18، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 501-522

محسن فرمهینی فراهانی؛ هادی ‌انجمن سرخابی


2. راهبردشناسی دینی در تحول علوم انسانی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1391، صفحه 595-614

حامد پور رستمی