کلیدواژه‌ها = روشهای راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. راهبردشناسی دینی در تحول علوم انسانی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1391، صفحه 595-614

حامد پور رستمی