کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی
تعداد مقالات: 5
1. مبانی اخلاقی توسعة سیاسی در اندیشة امام خمینی

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 543-564

غلامرضا اسم حسینی؛ نجف لک‌زایی


2. بررسی مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی غربی و اقتضائات روش‌شناختی آن

دوره 23، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 291-314

مرضیه عبدلی مسینان؛ عبدالحسین خسروپناه


3. بررسی رویکرد خانواده‌ درمانی روایی بر اساس رویکرد تهذیبی

دوره 21، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 423-436

محمود آزادی؛ حسین بستان نجفی


4. تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه‌شناسی در ایران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 373-400

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ محمد علی مومبینی


5. مبداء و منتهای تربیت انسان

دوره 16، شماره 50، بهار 1391، صفحه 103-122

محمد شریفانی؛ محسن قمی