کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 3
1. مبانی اخلاقی توسعة سیاسی در اندیشة امام خمینی

دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 543-564

غلامرضا اسم حسینی؛ نجف لک‌زایی


2. بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 219-238

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سیدموسوی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. رهیافت حضرت امام خمینی(ره) در تولید دانش سیاسی بومی

دوره 16، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 213-230

مرتضی شیرودی