کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی(رهیافت)
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت حضرت امام خمینی(ره) در تولید دانش سیاسی بومی

دوره 16، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 213-230

مرتضی شیرودی