کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌ها
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 163-182

محمد تابان؛ سید رضا سید جوادین؛ یاسان اله پور اشرف؛ علی یاسینی؛ صید مهدی ویسه


2. چرایی و چگونگی تحول در علوم انسانی با نگاهی به مؤلفه‌ها و آسیب‌های مطرح در آن

دوره 18، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 501-522

محسن فرمهینی فراهانی؛ هادی ‌انجمن سرخابی