مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (KSIU) - مقالات آماده انتشار