دوره و شماره: دوره 23، شماره 78، بهار 1398، صفحه 1-194 
4. اعتکاف و اثرات روان‌شناختی آن در دانشجویان

صفحه 65-80

اسماعیل سلیمانی؛ شهین آزموده؛ ولی شیرپور


6. نقش آموزه‌های امامت شیعه در تقویت هنجارهای سرمایۀ اجتماعی

صفحه 99-116

سید محمدعلی شریعتی؛ مسعود جعفری‌نژاد؛ احمد آذین


7. تحلیل و بررسی رابطۀ عقل و نقل در اندیشۀ کلامی شیخ صدوق

صفحه 117-138

حسن مهرنیا؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ موسی بیات