دوره و شماره: دوره 24، شماره 82، بهار 1399، صفحه 1-251 
6. بحرانهای اخلاقی تمدن عصر جدید

صفحه 111-128

فاطمه‌السادات هاشمیان؛ سید احمد غفاری قره‌باغ


7. جایگاه علمی و فقهی امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت

صفحه 129-150

مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ سید حسن قریشی


11. بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 219-238

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سیدموسوی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


12. بررسی کیفی علل انگاره‌های ذهنی نادرست از خداوند

صفحه 239-251

علی‌محمد میرجلیلی؛ محمدحسین فلاح؛ احمد زارع زردینی؛ سمیه یوسفی