دوره و شماره: دوره 24، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 513-771 
9. کاربست تحلیلی مبانی انسان‌شناختی قرآنی در نظریة قرار اجتماعی توماس هابز

صفحه 691-708

10.22034/ksiu.2020.921

عبدالحسین خسروپناه؛ محمدهادی امین‌ناجی؛ محمدحسن صالحی هفشجانی


10. تبیین دیدگاه تمثیلی علامه طباطبایی پیرامون ابلیس

صفحه 709-732

10.22034/ksiu.2020.922

علیرضا پارسا؛ محمدعلی کریمی؛ سید علی علم‌الهدی؛ رضا رسولی شربیانی