دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، بهار 1392، صفحه 1-190 
7. آسیب شناسی مبانی دین‌پژوهی ازمنظررهیافت هرمنوتیکی

صفحه 155-174

حسین روحانی؛ علیرضا آقا حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده


8. بررسی تاثیر عزاداری ماه محرم بر کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور سنقر

صفحه 175-190

محسن درکه؛ حسن رضایی؛ مریم اکبری مطلق؛ جلال الدین مومنه