دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 349-557 
2. تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه‌شناسی در ایران

صفحه 373-400

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ محمد علی مومبینی


7. توصیف و تبیین مهم‌ترین گروههای مرجع دانشجویان

صفحه 509-530

عبدالرضا حاجیلری؛ جعفر محرمی؛ غلامحسین ادب