دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 173-342 
1. آرمان‌گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی

صفحه 173-194

وجه الله قربانی زاده؛ محمد امینی


4. تحلیل و بررسی دیدگاه نقیب العطاس درباره اسلامی‌سازی علوم اجتماعی

صفحه 229-252

عبدالحسین خسروپناه؛ سیدحمیدرضا حسنی؛ محمد درگاهزاده


7. اصول اخلاقی پژوهش از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 297-312

منیره l عابدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی