تعداد مقالات: 414

1. امکان اسلامی سازی دانش سیاسی از منظرشهید مطهری و دکترداوری

دوره 17، شماره 54، بهار 1392، صفحه 1-26

حسن مجیدی؛ سجاد چیت فروش


2. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 70، بهار 1396، صفحه 1-4


3. تبیین و تحلیل نظریه اسلامی‌سازی معرفت از دیدگاه فاروقی و علوانی

دوره 16، شماره 50، بهار 1391، صفحه 3-24

عبد الحسین خسروپناه


4. تاریخچه و پیشینۀ علوم انسانی اسلامی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 58، بهار 1393، صفحه 5-20

محمد علی رمضانی؛ کامران حمانی


5. اسلامی‌سازی علوم، ضرورتی چالش‌برانگیز

دوره 19، شماره 62، بهار 1394، صفحه 5-22

احمد قرائی سلطان‌آبادی


11. شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 163-182

محمد تابان؛ سید رضا سید جوادین؛ یاسان اله پور اشرف؛ علی یاسینی؛ صید مهدی ویسه


13. آرمان‌گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی

دوره 18، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 173-194

وجه الله قربانی زاده؛ محمد امینی


14. آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای در ایران

دوره 16، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 173-194

ابراهیم برزگر


15. واکاوی نقّادانۀ مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی:‌ به سوی بسترسازی الگوی هنجاریِ بومی- اسلامی

دوره 17، شماره 55، تابستان 1392، صفحه 209-238

حسن دانایی فرد؛ مسعود بنافی؛ سید مجتبی امامی


17. درآمدی بر تبارشناسی موانع اسلامی شدن دانشگاه‌ها در ایران با تأکید بر مقام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 293-316

سید مجید مطهری نژاد؛ محمدهادی همایون؛ محمدرضا حاتمی


18. مبانی و معیارهای دینی بودن علم از منظر آیت‏الله جوادی آملی

دوره 20، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 323-344

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


20. ارجاع‌گرایی و قیاس‌ناپذیری کوهن

دوره 18، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 349-362

محمود مختاری


21. بررسی نقش اسلامی‌سازی علوم (با تأکید بر منابع معرفت‌شناختی آن) در تحقق تربیت اسلامی

دوره 16، شماره 52، پاییز 1391، صفحه 349-372

اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ سید علیرضا صفوی


22. جاهلیت مدرن و الزامات تضمنی ایجاد دانشگاه اسلامی

دوره 23، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 395-414

مهدی عباسی شاهکوه؛ شهروز شریعتی


23. معیار نظریه‌های علمی

دوره 17، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 407-432

سعید معصومی؛ مهدی گلشنی


24. نظریه‌پردازی و اسلامی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

دوره 19، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 455-472

محمدحسین جمشیدی؛ علی شیرخانی؛ داود سبزی


25. ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی اخلاق اسلامی با نیازهای دانشجویان

دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 469-486

سیف الة فضل الله قمشه ای؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی