دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تبیین تاثیر درس تفسیر موضوعی قرآن بر دانشجویان در بعد شناختی (دلائل و راهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

پری مشایخ؛ فاطمه موسوی


2. «بومی‌گرایی» در رساله‌های دکتری «فلسفه تعلیم و تربیت»: بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

مریم مغفوری؛ سوسن کشاورز؛ اکبر صالحی؛ نعمت الله موسی پور


3. گونه‌شناسی انتقادات و آسیب‌های «جریان‌شناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

علی ابراهیم پور


4. راهکارهای پیشگیری و درمان حسد با تکیه بر منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

ابوالقاسم ولی زاده؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدمهدی ولی زاده


6. تأثیر دعا در استخراج گزاره‌های معرفتی بررسی موردی: هستی-خدا شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4624.2091

یوسف فرشادنیا؛ انسیه عسگری


7. بررسی تاثیر آموزش راهکارهای فرهنگی- تربیتی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4729.2116

الهام محمدی؛ سیده فاطمه موسوی


9. الگوی روش‌شناسی مسئله‌محـور در اندیشه شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4263.1990

علی باقی نصرآبادی


10. تبیین تحلیلی و معرفتی وحی در اندیشه ابن‌سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4901.2175

مهدی رضازاده جودی؛ امیر دیوانی


11. مطالعه علل گرایش ایرانیان به فرهنگ حجاب: فراتحلیل بازه زمانی 1391-1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4944.2193

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


12. مطالعه تطبیقی مدخلیّتِ «شریعت» در «رستگاری» از منظر مسیحیت و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4468.2043

اکرم اقدسی؛ شهرام پازوکی


13. آزادی بیان در قرآن با نگره نقدی بر نوشته کتاب نقد قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4789.2141

سید ایوب نجیبی؛ محمد رضا حاج اسماعیلی


14. تبیین تحلیلی مولفه های تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4949.2195

سیده منصوره موسوی؛ فهیمه انصاریان؛ معصومه صمدی؛ لطف الله عباسی سروک


15. الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم بر اساس نظریه نظام انقلابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ksiu.2022.4871.2220

سیدمحمدرضا محمودپناهی