مطالعه تطبیقی محتوای درسی رشتۀ مدیریت کارآفرینی در دانشگاه‌های ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که برنامۀ آموزشی رشتۀ مدیریت کارآفرینی در ایران، در مقایسه با برنامه‏های درسی این رشته در دانشگاههای برتر جهان تا چه اندازه از قابلیتهای لازم برخوردار است و تا چه اندازه می‏تواند پاسخگوی شرایط موجود اقتصادی در کشور و در عرصۀ رقابت جهانی باشد و نیازمند چه تغییراتی به منظور بهبود است. روش: بهینه‏کاوی و بازنگری دروس و سرفصلهای آموزشی در 12 مورد از دانشگاههای برتر جهان و مقایسۀ آنها با ایران، جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه، انجام مصاحبه‏های باز از اساتید گروه بازرگانی- کارآفرینی دانشگاه تهران و استفاده از روش دِلفی و تحلیل محتوا. یافته‏ها: در این مقاله که حاصل پروژه انجام شده در دانشگاه تهران با عنوان «بازنگری برنامه درسی دانشجویان رشته مدیریت کارآفرینی- گرایش کسب و کارهای کوچک در مقطع کارشناسی» است، تلاش شده برنامۀ درسی جدیدی با در نظر گرفتن سرفصلها و تعداد واحدهای متناسب با نیازهای آموزشی و شرایط جامعه ارائه شود. در برنامۀ درسی پیشنهادی، علاوه بر به روز بودن و مطابقت با دانشگاههای برتر جهان، به تناسب محتوا با فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور عزیزمان نیز توجه شده است. نتیجه گیری: برنامۀ درسی پیشنهادی اصلاح شده برای رشتۀ مدیریت کارآفرینی- کسب و کارهای کوچک در مقطع کارشناسی، محتوای پیشنهادی کلیۀ دروس، منابع و شیوۀ تدریس بر مبنای الگوبرداری از دانشگاههای معتبر، از نتایج پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها