ملاک علم نافع در دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن و احادیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از نوشتار پیش رو دستیابی به ملاکی برای شناسایی علم نافع از دیدگاه قرآن و روایات است. در این راستا تعاریف موجود برای علم و اشارات دینی به مفهوم علم نافع و نظرات برخی صاحبنظران بررسی و جمع بندی می شود. روش: روش مقاله تحلیل اسنادی می باشد. یافته ها: به دنبال تعریف علم در احادیث اسلامی به مفهوم حقیقت علم می رسیم که بنا بر روایات از علم نافع تفکیک پذیر نیست. حقیقت علم که از آن به جوهر علم و نور دانش نیز تعبیر می شود، نوری است که انسان در پرتو آن به ایمان و سعادت می رسد. در ادامه علم نافع و ویژگی های آن و علم غیر نافع و مضرات آن را با استفاده از منابع دینی بررسی می کنیم و پس از آن به بررسی ملاک تشخیص علم نافع می پردازیم. در رهیابی به ملاک تشخیص علم نافع، پنج ملاک قابل بررسی است: ملاک هایی در داخل علم که می تواند مبادی علم، روش آن، موضوع یا غایت آن باشد و ملاک های خارج از علم که در حقیقت شرایط و قیودی است که با علم همراه می شود. نتیجه گیری: با توجه به احادیثی که از ائمه (ع) در باره علم نافع نقل شده است و نظریات مختلفی که در این موضوع ارائه شده و با توجه به تمایز دقیق بین هدف و فایده، به این جمع بندی می رسیم که علمی نافع است که لااقل فایده دینی داشته باشد. و منظور از فایده دینی با توجه به تعریف ما از علم نافع رسیدن به حقیقت و گوهر دانش که همان نور علم است می باشد.

کلیدواژه‌ها