مشکلات انسان معاصر و ضرورت بازخوانی اسلام در اندیشه اسلامی با تأکید بر آرای شهید صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ پژوهشگر

2 خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی مشکلات انسان معاصر و تبیین ابعاد حیات اجتماعی انسان و ضرورت بازخوانی اجتهادی آموزه‌های اسلام به عنوان مکتب زندگی‌ساز از منظر اندیشۀ اسلامی و آرای آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. یافته‌ها: به اعتقاد شهید صدر، پرسش از نظام برتر برای زندگی و سعادت انسان، مهم‌ترین پرسش انسان معاصر است که علم مدرن از پاسخ به آن عاجز است و مکاتب غربی نیز به علت محدود بودن آرمان‌هایشان نتوانستند مبنای خوبی برای مشکلات انسان معاصر باشد. تنها راه مسیر صلاح بشر، پناه بردن به دین است؛ زیرا دین می‌تواند با هماهنگ کردن انگیزه‌های درونی انسان با حیات اجتماعی، توده‌ها را بر اساس معیار عملی و نظم اجتماعی، متحد و هماهنگ سازد و مصالح اجتماعی و نیازهای زندگی انسان را در چارچوب منسجم حفظ و هدایت کند. نتیجه‌گیری: اسلام، چون «الله» را ایده‌آل مطلق خود قرار داده است، پس پیوسته مى‏تواند مردم را به حرکت درآورد و نیرو ببخشد و مبنای محکمی برای نظم اجتماعی، ساخت جامعه و تمدن باشد. بنابر این، توجه به بازسازی مکتب فکری اسلام و شکل‌گیری نظامهای اسلامی در سایۀ توحید، اولین قدم برای شکل‌گیری جامعۀ توحیدی، علم دینی و تمدن نوین اسلامی است

کلیدواژه‌ها