فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر شهید سید محمد باقر صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این نوشتار بررسی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر آیۀ الله شهید سید محمد باقر صدر و تبیین روش، مبانی و اهداف تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. یافته‌ها:به اعتقاد شهید صدر، اسلام دارای نظام تربیتی مستقلی است که در راستای سعادت بشر از طریق هدایت و پرورش استعداد افراد و به کارگیری آنها در جهت خدمت به انسان است. ایشان با روش مبتنی بر اجتهاد در استنباط نظام تربیتی اسلام، مبانی هستی شناسی تربیت را «نگرش و جهان بینى توحیدى‏» و «ربانى بودن نظام هستى‏» معرفی می کند که براساس آن جهان، هدف دار و با معنا است و بر اساس قوانین و سنت های الهی است. براساس نظریه «خلافت الانسان‏» انسان بر سرنوشت ‏خود براساس عقل و اختیار حاکمیت دارد و با فکر و اراده محتوای باطنی خود را می سازد. آنچه محتوای باطنی انسان مسلمان را شکل می­دهد «توحید»، همان ایده‏آل الهى نامحدود و مطلق است که تربیت و پیشرفت مسئولیت آفرین را برای انسان به همراه دارد. نتیجه­گیری:از این تحقیق روشن می شود که، شهید صدر به لایه های عمیق و گسترده­ای از تربیت اسلامی توجه کرده است و با توجه به منابع دینی راه و روش کشف و استنتاج نظام تربیت اسلامی را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها