دوره و شماره: دوره 24، شماره 85، زمستان 1399، صفحه 785-1135 
16. کلان‌روایت تاریخی مرتضی مطهری و جایگاه آن در مشروعیت‌بخشی انقلاب اسلامی

صفحه 1093-1109

10.22034/ksiu.2021.1009

داریوش نظری؛ اکرم کرمعلی؛ احسان صادقیان دهکردی؛ مجتبی ذهابی