دوره و شماره: دوره 25، شماره 86، بهار 1400، صفحه 1-316 
2. پیشگیری و درمان حسد با تکیه بر منابع اسلامی

صفحه 24-43

10.22034/ksiu.2021.1037

ابوالقاسم ولی زاده؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدمهدی ولی زاده


10. پیش بینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری

صفحه 193-205

10.22034/ksiu.2021.1045

مهشید تجربه‌کار؛ اهدا غروی رودسری؛ میلاد حسنی ساطحی؛ سمیه پوراحسان


11. معیار قرآن کریم برای بازنمایی معرفت‌شناسی در علوم انسانی

صفحه 206-230

10.22034/ksiu.2021.1046

هادی حاجی‌حسن دنیادیده؛ محمدرضا شاه‌آبادی؛ زهرا طالب