دوره و شماره: دوره 25، شماره 87، تابستان 1400، صفحه 624-337 
5. بررسی مدرّج بودن ادراک از منظر صدرالمتألهین و استنتاج مدلولهای تربیتی آن

صفحه 399-422

محمد شهریاری؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی؛ طیبه ماهروزاده


8. ایمان به مثابه مفسّر تجربۀ زیبایی در عرفان علامه طباطبایی

صفحه 463-480

سید محمدعلی دیباجی؛ سید ابوالقاسم حسینی اسحاق‌آبادی؛ علی معتمدی


10. نقش و تأثیر بندگی الهی در نظام توزیع عادلانه از دیدگاه قرآن

صفحه 497-514

اصغر رجبی ده برزویی؛ صالح حسن زاده؛ محمد بیدگلی