اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 528
تعداد پذیرش 86
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 215

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 18018
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 16 %